DSKO Bestyrelse

Formand

Malene Støchkel Frank

Overlæge, PhD, Klinisk forskningslektor
Klinisk Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital

Valgt første gang til bestyrelsen 2020 og genvalgt i 2022 og 2023

Næstformand

Anders Krog Vistisen

Cheflæge
Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Valgt til bestyrelsen 2023

Sekretær

Kristin Enevoldsen

Overlæge
Afsnit for Åbne Indlæggelser, Vejle Sygehus

Valgt til bestyrelsen i 2020 og genvalgt i 2021 , 2023 og 2024

Kasserer

Lise Eckhoff

Overlæge, PhD
Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Valgt til bestyrelsen 2023

Øvrige medlemmer

Formand for mødeudvalget

Hanna Rahbek Mortensen

Overlæge, PhD
Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital

Valgt til bestyrelsen 2023

Formand for uddannelsesudvalget

Merete Krogh

Uddannelsesansvarlig overlæge, PhD
Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Valgt til bestyrelsen 2023

FYO repræsentant

Troels Dreier Christensen

Læge i hoveduddannelse, PhD
Afdeling for Kræftbehandling, Herlev Hospital

Formand for FYO, i bestyrelsen siden 2024

Bestyrelsesmedlem

Christian Rønn Hansen

Hospitalsfysiker, Lektor
Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital & Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital

Valgt til bestyrelsen 2020 og genvalgt i 2022

Bestyrelsesmedlem

Søren Møller

Overlæge, PhD
Afdelingen for Kræftbehandling, Rigshospitalet

Valgt til bestyrelsen i 2024

Bestyrelsesmedlem

Karin Nielsen

Læge, PhD
Klinisk Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Valgt til bestyrelsen i 2024

Suppleant

Anneli Dowler Nygaard

Speciallæge
Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Valgt til bestyrelsen i 2024