Om H-kurser

Kurser for hoveduddannelseslæger er obligatoriske og organiseres af DSKO, via den udpegede en H-kursusleder. Kursusrækken dækker over 7 temaer, relevante for den onkologiske speciallægeuddannelse.

Hver H-læge tildeles et unikt ID-nummer (UID), som bruges i forbindelse med tildeling af pladser på kurser.

Den ideelle kursusrække planlægges således:

År

Kursus

1

Intern medicin & komorbiditet (3 dage i uge 43 i København)

2

Kommunikation (3 dage i uge 24 på Fuglsøcenteret)

Onkologiske sygdomme (5 dage i fbm. ESMO kongressen)

3

Stråleterapi (3 x 5 dage i uge 2, 6 og 10 i Aarhus)

Understøttende behandling (4 dage i uge 40 i Odense)

4

Medicinsk kræftbehandling (4 dage i uge 21 i Odense)

5

MDT (3 dage i uge 50 i Aalborg)

 

 Forskningstræning (2 x 3 dage i region syd eller øst)

Kursuskalender 2024

Kursusledelse, IUD-numre og kommende kursusår