Sjællands Universitetshospital

Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder, Sjællands Universitetshospital, Næstved/Roskilde

Om afdelingen

Cheflæge

Mads Nordahl Svendsen

Leder af den kliniske forskningsenhed

Julie Gehl

Uddannelsesansvarlig overlæge i Roskilde

Rahim Altaf

Uddannelsesansvarlig overlæge i Næstved

Simon Møller Jørgensen

Cheffysiker i Næstved

Eva Samsø Hinsby