De Lægevidenskabelige Selskaber (LVS)

DSKOs repræsentanter i LVS

Formand for DSKO

Malene Støchkel Frank

Overlæge, PhD, Klinisk forskningslektor
Klinisk Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital

Repræsentant for DSKO

Trine Lembrecht Jørgensen

Overlæge, PhD
Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Udpeget for 2 år, første gang i 2023

Repræsentant for DSKO

Hanna Rahbek Mortensen

Overlæge, PhD
Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital

Udpeget for 2 år, første gang i 2023

Repræsentant for DSKO

Louise Wichmann Matthiessen

Overlæge, PhD
Afdelingen for kræftbehandling, Herlev Hospital

Udpeget for 2 år, første gang i 2023

Repræsentant for DSKO

Camilla Qvortrup

Overlæge, PhD
Afdelingen for kræftbehandling, Rigshospitalet

Udpeget for 2 år, første gang i 2022