Mødeudvalget

DSKO’s vigtigste samlingspunkt er årsmødet, som arrangeres som et 2½ dages møde med
videnskabelige og fagpolitiske indslag og diskussioner. Der er mulighed for at møde onkologer
fra hele landet under faglige og selskabelige former. Årsmødet ligger traditionelt i foråret – se
mere her 
DSKO har nedsat et mødeudvalg til at planlægge årsmødet og udvalget består af:

Formand for mødeudvalget

Hanna Rahbek Mortensen

Overlæge, PhD
Dansk Center for Partikelterapi, Aarhus Universitetshospital

Sekretær for mødeudvalget

Lisbet Ziegler

Sekretær

Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Øvrige medlemmer i mødeudvalget

Herlev Gentofte Hospital

Louise Wichmann Matthiessen
Mette Syberg Jespersen

Odense Universitetshospital

Agon Olloni
Mathilde Weisz Ejlsmark

Aalborg Universitetshospital

Marie-Louise Milo
Mathias Eskesen

Aarhus Universitetshospital

Bjarke Godske Baisner
Louise Elkjær Fløe

Rigshospitalet

Lise Høj Omland

Sygehus Lillebælt (Vejle)

Philip Brink