Ansøgning og uddeling

Opslag 2024

Motiveret ansøgning + bilag fremsendes til bestyrelsen for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi

Sammen med den motiverede ansøgning fremsendes CV samt budget for opholdet med specifikation af hvad legatet skal anvendes til. Så vidt muligt vedlægges dokumentation for de enkelte budgetposter. Man kan efter hjemkomsten blive bedt om at fremsende regnskab for de tildelte midler.

Ansøgningsfrist

  • 1. marts 2024

Krav til ansøgningen

  • Motiveret ansøgning (max. 1 side)
  • Kort CV
  • Budget
  • Bekræftelse fra den udenlandske institution

Uddeling

Uddeling sker i forbindelse med DSKOs årsmøde i Kolding den 4.-6. april 2024, hvor ansøger forventes at deltage i overrækkelse af rejselegatet.