Efter rejsen

I tilfælde af at man tildeles støtte, er ansøger forpligtet til at fremsende rejsebeskrivelse til DSKO med henblik på offentliggørelse på DSKOs hjemmeside (se evt. tidligere legatmodtageres rejsebeskrivelser).

Man kan efter hjemkomsten desuden blive bedt om at fremsende regnskab for de tildelte midler.