Om DSKOs rejselegat

Dansk Selskab for Klinisk Onkologi opslår hvert år rejselegater af op til 50.000 kr.

Legaterne kan søges som støtte til at gennemføre et længerevarende uddannelsesophold ved en udenlandsk kræftbehandlingsinstitution. Der kan enten være tale om ansættelse/ophold på en klinisk afdeling eller ophold ved en klinisk forskningsenhed. Ved længerevarende forstås en ansættelse eller ophold på minimum 1 måned. Der skal foreligge en bekræftelse fra den udenlandske institution på, at opholdet kan gennemføres (skal vedlægges ansøgningen).

Hvad kan midlerne bruges til?

Rejselegatet kan f.eks. anvendes til

  • Dækning af rejseudgifter til og fra ansættelsesstedet for ansøger og dennes familie
  • Udgifter til sundhedsforsikring i udlandet
  • Udgifter til dobbelt husførelse

Hvem kan ansøge?

Legatet kan søges af medlemmer af DSKO, som er beskæftiget ved kliniske afdelinger i Danmark, hvis hovedområde er kræftbehandling.

Man kan ikke ansøge med tilbagevirkende kraft.

Hvem bedømmer ansøgningerne?

Ansøgningerne bedømmes af Bestyrelsen for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi. 

Efter rejsen

I tilfælde af at man tildeles støtte, er ansøger forpligtet til at fremsende rejsebeskrivelse til DSKO med henblik på offentliggørelse på DSKOs hjemmeside (se tidligere rejsebeskrivelser).

Man kan efter hjemkomsten desuden blive bedt om at fremsende regnskab for de tildelte midler.