Endelig dagsorden GF

Seneste nyheder

Ordinær generalforsamling 23/3

Comwell Kolding kl 20.30 eller virtuelt

Til generalforsamlingen har kun ordinære medlemmer adgang.

Dagsorden

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Formandsberetning
 • Beretning fra diverse udvalg
 • Fremlæggelse af revideret regnskab
 • Fastsættelse af kontingent
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse
  • Malene Frank, genopstiller
  • Kristin Enevoldsen, genopstiller
  • Simon Buus, genopstiller ikke
  • Lotte Engell-Nørregård, genopstiller ikke
  • Nyopstiller Hanna Rahbek Mortensen
 • Valg af revisorer
  • Lotte Holm Land,
  • David Sjöström, genopstiller
 • Valg til udvalg og andre tillidsposter
  • Formand for DSKOs uddannelsesudvalg
 • Rejselegat
 • Eventuelt