FYO udvalg

DSKOs bestyrelse

FYO’s formand har en plads i DSKO’s bestyrelse og desuden udpeges årligt et bestyrelsesmedlem til DSKO’s uddannelsesudvalg

Formand

Troels Dreier Christensen

Læge i hoveduddannelse, PhD studerende

Afdeling for kræftbehandling, Herlev Hospital

DSKOs uddannelsesudvalg

FYO udpeger hvert år et bestyrelsesmedlem til DSKO’s uddannelsesudvalg

DSKOs uddannelsesudvalg

Søren Kjær

Læge i hoveduddannelse, PhD studerende

Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

De Lægevidenskabelige Selskaber (LVS)

FYO’s formand sidder med i repræsentantskabet i De Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) og derudover udpeges 2 øvrige FYO medlemmer til LVS for 2-årige perioder.

Formand

Troels Dreier Christensen

Læge i hoveduddannelse, PhD

Kræftafdelingen, Herlev Universitetshospital

Udpeget første gang i 2021, genudpeget i 2023

Repræsentant i LVS

Marianne Vogsen

Læge i hoveduddannelse, PhD, Lektor

Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Udpeget første gang i 2021, genudpeget i 2023

Repræsentant i LVS

Katrine Synne Weile​

Læge i hoveduddannelse, PhD studerende

Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Udpeget første gang i 2021, genudpeget i 2023

Hjemmeside og sociale medier

FYO udpeger en repræsentant fra bestyrelsen, som ansvarlig for opdatering af hjemmeside og sociale medier

Sociale medier og hjemmeside

Louise Gundel Stenfeldt

Læge i hoveduddannelse, PhD studerende

Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital