Indkaldelse af forslag til medlemmer af bestyrelsen for DFF

Seneste nyheder

Indkaldelse af forslag til to menige medlemmer af bestyrelsen pr. 1. januar 2025 – Vær med til at sikre stærke kompetencer til Danmarks Frie Forskningsfond

Til Danmarks Frie Forskningsfonds interessenter

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen indkalder hermed forslag til to menige medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse.

Forslag skal indsendes elektronisk og være Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i hænde senest torsdag den 16. maj 2024 kl. 16.00. Link til indsendelse af forslag fremgår af indkaldelsesmaterialet.

For nærmere oplysninger om proceduren for udpegninger af bestyrelsesmedlemmer henvises til den vedhæftede indkaldelse.

Bemærk at alle kan foreslå kandidater til bestyrelsesmedlemmer.

Medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfond skal være anerkendte forskere.

Kender du en god kandidat?
Mange gode forslag giver mulighed for at sammensætte Danmarks Frie Forskningsfond med den største faglighed under hensyntagen til diversitet i forhold til køn, institutioner (offentlige som private) og forskningsmiljøer fra forskellige dele af landet. Send derfor dit forslag, så vi har det i hænde senest den 16. maj 2024 kl.16.00.

Distribuér venligst denne mail bredt i jeres organisation, så det sikres, at så mange gode forslag som muligt er Danmarks Frie Forskningsfond i hænde senest den 16. maj 2024 kl. 16.00.

Uddannelses- og forskningsministeren forventes at udpege bestyrelsesmedlemmerne efter sommerferien.

Der vil ikke blive sendt en mail til forslagsstillere og kandidater med udpegningsresultatet. Der henvises i stedet til DFF’s hjemmeside www.dff.dk, hvor udpegningsresultatet vil blive offentliggjort.

Behandling af personoplysninger

Her kan du læse om behandlingen af personoplysninger for dig som kandidat og dig som forslagsstiller i forbindelse med udpegningen af bestyrelsesformand og -medlemmer.

Med venlig hilsen

Mikkel Leihardt

Direktør

 

Bilag:

Indkaldelse af bestyrelsesmedlemmer pr. 1. januar 2025

DFF-Oversigt over medlemmer i 2024

Udsendelsesliste

DFF-Samtykke til brug af kandidatens personoplysninger