Kandidat til formandsposten for Behandlingsrådets fagudvalg vedr. evaluering af Optune

Seneste nyheder

DSKO skal indstille en kandidat til formandsposten for Behandlingsrådets fagudvalg vedr. evaluering af Optune.

Formanden skal være speciallæge i onkologi med behandlingsansvar og/eller særlig kompetencer inden for glioblastomer

Interesserede bedes kontakte fromand@dsko.org senest d. 1/4

Se mere her:

Introduktion til arbejdet i et fagudvalg i Behandlingsrådet – evalueringer

Kommissorium for fagudvalg vedr. evaluering af Optune til behandling af glioblastomer