Palliation

Nedenfor er ses en række kasser, hvor der løbende vil oprettes adgang til de kliniske retningslinjer, som er udarbejdet af Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats (DMCG-PAL)

Angst og depression

Appetitløshed og kvalme

Dyspnøe

Eksistentielle og åndelige aspekter

Fatique

Identifikation af palliative behov

Konfusion og delir

Lindring af dødsrallen

Obstipation

Palliativ sedering

Smerter

Støtte til pårørende