Konsulenter til Sundhedsstyrelsens rådgivende panel for eksperimentel behandling

Seneste nyheder

Sundhedsstyrelsen søger otte medlemmer til styrelsens faste panel til at rådgive om eksperimentel behandling til patienter med livstruende sygdomme.

Konsulentopgaven
Opgaverne løses overvejende hjemmefra. Sagerne fremsendes som sikker mail. Som fast medlem af panelet bliver din opgave at:

  • vurdere mulighederne for eksperimentel behandling i konkrete patientsager på baggrund af anmodning og indsendt journalmateriale fra anmodende sygehusafdeling
  • varetage løbende sagsbehandling, normalt med svar inden for 14 dage. Der kan være behov for besvarelse med korte tidsfrister
  • bistå ad hoc medlemmer mht. kvalificering af de formelle procedurer
  • deltage i møder med Sundhedsstyrelsen ved behov. Vi afholder årligt et samlet møde for alle panelets medlemmer, hvor vi forventer fysisk fremmøde.

Krav til ansøgere
Der forventes, at det enkelte panelmedlem:

  • er speciallæge i hæmatologi, onkologi eller kirurgi (f.eks. kirurgisk gastroenterologi) og med betydelig klinisk og videnskabelig erfaring
  • har viden om og erfaring med eksperimentel behandling
  • har særlig ekspertise inden for sit faglige felt
  • har særlig ekspertise inden for behandling af kræftsygdom
  • er klinisk aktiv
  • kan indhente rådgivning via sit netværk fra eksperter i ind- og udland ved behov

Ansøgningsfrist er 31.08.2023

Læs mere og ansøg her