Om kurset

Velkommen til hoveduddannelseskurset FORSKNINGSTRÆNING II

Kurset indgår i rækken af specialespecifikke kurser, som skal gennemføres under hoveduddannelsen i Klinisk Onkologi

Før man påbegynder dette modul, skal man have gennemgået det ikke-specialespecifikke Forskningstræning modul I

Forskningstræning modul II vil bestå af omkring 1/3 workshop, 1/3 katedral undervisning og 1/3 individuelt superviseret projektarbejde. 

Kurset afholdes på skift (et år ad gangen) enten på Rigshospital eller OUH – se program

Udgifter til transport og ophold afholdes af ansættelsessted og kursister sørger selv for kost.

Kursisterne skal arbejde på hvert sit projekt med støtte fra vejleder og i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og tidplan. I løbet af perioden skal kursisten fritages for klinisk arbejde i sammenlagt 10 arbejdsdage for i stedet at arbejde på projektet. 

Tid og sted for disse forskningsdage samt disponering af indsatsen bør nøje aftales med vejleder, der ved passende supervision bør sikre sig, at den knapt tilmålte tid udnyttes så optimalt som muligt

Statusrapport

Inden delkursus 2 sender kursist (med støtte fra vejleder) en statusrapport på projektet tilføjet ønsker om specifikke emner, man ønsker undervisning i / gennemgang af i forbindelse med delkursus 2. 

Kursus afsluttes med en præsentation af projektet (poster eller foredrag) i forbindelse med DSKOs årsmødeAlle skal endvidere præsentere deres projekt for kollegaer i deres respektive afdelinger. 

Der er max. 12 pladser på hvert kursus. 

Kursister skal indsende en kort synopsis om deres projekt samt forsalg til vejleder inden kursusstart. 

Tilmelding til det samlede kursus gøres til

Kurset på Rigshospitalet (2024): Peter Clausager Petersen

Kurset på OUH (2025): Rikke Dahlroht