Om kurset

Velkommen til hoveduddannelseskurset INTERN MEDICIN & KOMORBIDITET

Kurset indgår i rækken af specialespecifikke kurser, som skal gennemføres under hoveduddannelsen i Klinisk Onkologi

Tildeling af kursuspladser

Kurset er placeret i hoveduddannelsens 1. år. Alle registrerede kursister i Klinisk Onkologi tilmeldes af Hovedkursusleder. Se kursuskalenderen

Kursister indkaldes til kursus af delkursusleder. Bemærk at indkaldelsen stiles til den email-adresse som kursisten har oplyst ved ansættelse i H-stilling.

Varighed

Kurset er på i alt 21 timer fordelt på tre dage mandag til onsdag i uge 43. Timerne bruges til fysisk fremmøde og virtuel undervisning. Fysisk fremmøde er på 12 timer mens den virtuelle del af undervisningen fylder 9 timer

Organisation

Den fysiske del af kurset foregår hos CAMES, Ryesgade 53B, 2100 København Ø. Der vil blive serveret formiddagskaffe med rundstykker, og sandwich og vand til frokost. Kursisterne skal
selv sørge for indkvartering. Af hensyn til tilrejsende vil vi på førstedagen starte klokken 10.00. På dage 1, 2 og 3 slutter vi hhv kl 13.45, 13.15 og 12.15. Den virtuelle del af undervisningen er tilrettelagt på en elektronisk platform og kan tilgås fra egen computer uanset lokation. Adgang til den elektroniske platform tilbydes 1 uge inden kursusstart.

Rationale, formål og læringsmål

Erfaring med håndtering af intern medicinske problemstillinger og kendskab til betydningen af alder og komorbiditet ses som vigtige egenskaber hos den kliniske onkolog. Kurset vil understøtte kursistens vidensudvikling på disse områder med henblik på opnåelse af de medicinske kompetencemål i målbeskrivelsen (H18-H20)

Kursets indhold

Undervisning i de medicinske tilstande efterfølges af case-baseret læring og diskussion med underviser. Dette tager udgangspunkt i udvalgte akutte og kroniske tilstande hvor især sidstnævnte diskuteres i kontekst af den onkologiske patient, dvs som komorbiditet og implikationerne heraf. På kurset prioriteres desuden læring om betydningen af alder hvilket varetages af en geriater med interesse for onkologi.

Materiale og forberedelse

Kursisterne forbereder sig ved at se og forstå den virtuelle undervisning inden fremmøde til diskussionstimerne. Denne forberedelse er på obligatorisk. Se program og kursusmateriale:

Metoder

Mange emner undervises virtuelt efterfulgt af case-baseret diskussion med fremmøde af hele gruppen ifølge metoden ”flipped classroom”. Andre emner undervises alene virtuelt eller konventionelt, dvs med foredrag og diskussion i samme seance. Undervisere kan anvende gruppearbejde.

Evaluering af kurset

Deltagerne evaluerer kurset og de enkelte lektioner mundtligt og skriftligt.

Kursusledelse

Peter Clausager Petersen og Cecilia M. Lund

Undervisere

Læger med ekspertise inden for de relevante områder.

Litteraturliste

Denne vil kunne findes på den elektroniske platform sammen med den virtuelle undervisning