Om kurset

Velkommen til hoveduddannelseskurset MEDICINSK KRÆFTBEHANDLING

Kursus indgår i rækken af specialespecifikke kurser, som skal gennemføres under hoveduddannelsen i Klinisk Onkologi

Tildeling af kursuspladser

Kurset er placeret i hoveduddannelsens 4. år. Alle registrerede kursister i Klinisk Onkologi tilmeldes af Hovedkursusleder. Se kursuskalenderen

Kursister indkaldes til kursus af delkursusleder. Bemærk at indkaldelsen stiles til den email-adresse som kursisten har oplyst ved ansættelse i H-stilling.

Varighed

Kurset er på 28 timer fordelt på 4 dage mandag til torsdag i uge 21. Ændringer kan forekomme visse år afhængig af Kr. Himmelfartsdag, se kalender i kursusoversigten.

Organisation

Kurset foregår på Odense Universitetshospital. Der vil være forplejning i løbet af dagen incl. kaffe og frokost. Kursisterne skal selv sørge for indkvartering. Man må påregne, at kurset varer
til kl 16.00 de fleste dage. Af hensyn til tilrejsende vil vi på førstedagen starte klokken 10.00 og slutte på slutdagen klokken ca. 15.30.

Rationale, formål og læringsmål

Den terapeutiske anvendelse af antineoplastisk medicinsk behandling er en grundlæggende kompetence for speciallægen i klinisk onkologi. Et godt teoretisk kendskab til anvendelsen af
kræftlægemidler er derfor et krav til alle onkologer. Det overordnede formål med kurset er, at kursisterne tilegner sig grundlaget for i praksis at kunne tilbyde den rigtige medicinske behandling til den rigtige patient, jævnfør de i målbeskrivelsen opstillede kompetencer (H9-H11).

Indhold

Hovedemnet er forståelse og anvendelse af medicinsk onkologiske standardbehandlinger herunder virkningsmekanismer, indikationer, behandlingsmål, dosering, interaktioner og kontraindikationer. I kurset undervises også i udvikling og afprøvning af nye lægemidler. Bemærk at behandling af bivirkninger og læren om onkologiske sygdomme ikke indgår i dette kursus.

Materiale og forberedelse

Kursisterne forventes at have orienteret sig i det anbefalede materiale som bliver udsendt før kurset. Se program og kursusmateriale

Metoder

Undervisningen vil veksle mellem foredrag, virtuelle lektioner og praktiske øvelser med udgangspunkt i kliniske problemstillinger som i nogle tilfælde forudgås af korte oplæg. Det forventes at kursisten deltager aktivt

Evaluering af kurset

Deltagerne evaluerer kurset og de enkelte lektioner mundtligt og skriftligt.

Kursusledelse

Lise Eckhoff og Line Tarpgaard

Undervisere

Forskere og læger med ekspertise inden for de relevante områder.

Litteraturliste

Relevant litteratur udsendes før kurset eller udleveres under kurset.