Om kurset

Velkommen til hoveduddannelseskurset ONKOLOGISKE SYGDOMME

Kursus indgår i rækken af specialespecifikke kurser, som skal gennemføres under hoveduddannelsen i Klinisk Onkologi

Tildeling af kursuspladser

Kurset “Onkologiske sygdomme” og er placeret i hoveduddannelsens 2. år. Alle registrerede kursister i Klinisk Onkologi tilmeldes af Hovedkursusleder. Se kursuskalenderen

Kursister indkaldes til kursus af delkursusleder. Bemærk at indkaldelsen stiles til den email-adresse som kursisten har oplyst ved ansættelse i H-stilling.

Varighed

Kurset er på 33 timer fordelt på 5 dage i træk i forbindelse med ESMO kongressen.

Organisation

Kurset foregår som udgangspunkt på Vejle Sygehus. Man har som et nyt tiltag tidligere afholdt kurset på en international kongres. Denne mulighed vil blive overvejet igen fra år til år. Kursister informeres i god tid om lokationen for kurset. Når kurset holdes på Vejle sygehus må man påregne, at det strækker sig fra ca. 8.15 – 16.00 de fleste dage. Af hensyn til tilrejsende vil vi på førstedagen starte klokken 10.00 og slutte på slutdagen klokken ca. 14.00.
Kursisterne skal i alle tilfælde selv sørge for indkvartering.

Rationale, formål og læringsmål

Et integreret kendskab til de maligne sygdomme er en grundlæggende kompetence for speciallægen i klinisk onkologi, der også skal være i stand til at planlægge, analysere og evaluere behandlingen af disse sygdomme. Det overordnede formål er, at kursisten skal lære at tilegne sig viden om samt kunne diskutere de onkologiske aspekter af kræftsygdomme jvf de i målbeskrivelsen opstillede kompetencer (H1-H8). På kurset integreres disse aspekter som et grundlag for den medicinske og stråleterapeutiske evidensbaserede behandling af onkologiske sygdomme med reference til danske retningslinier.

Indhold

Der undervises i alle hyppige onkologiske sygdomsgrupper på kurset. Samlet set vil der være eksempler på alle af de i målbeskrivelsen beskrevne kompetencer (H1-H8) i den evidensbase-rede behandling af onkologiske sygdomme.

Materiale og forberedelse

Nationale retningslinier fra Danske Multidisciplinære Cancer Gruppe (DMCG.dk) og internationale ressourcer fra OncologyPro (det Europæiske Selskab for Medicinsk onkologi, ESMOs uddannelses- og forskningsportal). Kursisten skal orientere sig i danske multidisciplinære retningslinier for behandling af onkologiske sygdomme og kunne navigere på OncologyPro. Der skal forberedes et mindre oplæg. Se program og kursusmateriale

Metoder

Kursisten skal lære at tilegne sig viden. Der prioriteres en høj grad af kursistaktivering, således at den enkelte i samarbejde med medkursister dels forbereder sig og indsamler ny viden og dels videreformidler sin viden til andre. Der vil være eksperter inde for de forskellige sygdoms-grupper til at kommentere, supplere og sætte den erhvervede viden i kontekst.

Kursisternes evaluering af kurset

Deltagerne evaluerer kurset og de enkelte lektioner mundtligt og skriftligt.

Undervisere

Forskere og læger med ekspertise indenfor de relevante områder.

Kursusledelse

Birgitte Mayland Havelund og Lars Henrik Jensen