Opslag om udpegning af SoMe og hjemmesideansvarlig for DSKO

Seneste nyheder

DSKO ønsker at udpege en person som ansvarlig for bestyrelsens sociale medier samt for den nye hjemmeside onkologi.dk

Arbejdet på de sociale medier (primært LinkedIn og X) består i opdatering af nyheder og debatindlæg, mens arbejdet med hjemmesiden vil bestå i at vedligeholde, opdatere og videreudvikle hjemmesiden.

En del af arbejdet på hjemmesiden vil bestå i at få den nye kursusportal sat godt igang med I-kurser og H-kurser, ligesom initiativet omkring kliniske retningslinjer også vil kunne blive en betydelig del af arbejdet på sigt.

Udpegningen opslås for 2 år ad gangen med mulighed for genbesætning

Ansøgninger fremsendes til DSKOs bestyrelse senest 1. maj 2024

Den udvalgte får direkte besked