Om specialet

Klinisk onkologi er bredt speciale, hvor lægen har speciel viden, forståelse og ekspertise inden for diagnostik og behandling af patienter med kræftsygdomme. Det indebærer indgående kendskab til epidemiologiske og patofysiologiske forhold ved neoplasi, de onkologiske behandlingsmodaliteter og deres virkningsmekanismer.

Behandlinger inkluderer kemoterapi, stråleterapi, immunterapi, biologisk targeterede stoffer og endokrint virkende lægemidler. Herudover er der lindrende og understøttende behandling.

Specialet er udelukkende sygehusbaseret og tilbyder helt overvejende ambulante patientforløb.

Klinisk onkologi indeholder både medicinsk onkologi og radioterapi. I nogle lande er disse specialer selvstændige og der er hæmatologi ofte en del af medicinsk onkologi. Selv indenfor Europa og Norden er der store forskelle i organiseringen. I Sverige, Norge og Finland kan gynækologer og lungemedicinere stå for medicinsk onkologisk behandling af hhv. gynækologiske og pulmonale neoplasmer. Alle dele af den kliniske onkologi har udviklet sig rivende de senere år, hvilket har medført forbedret diagnostik, flere behandlingsmuligheder samt, at flere patientgrupper kan tilbydes behandling.

Faget stiller store krav til lægerne om ihærdige selvstudier, en aktiv akademisk tilgang til det daglige arbejde og egen forskningsindsats. Den enkelte kliniske onkolog skal kunne anbefale, ordinere/udføre og supervisere kræftbehandling. Kliniske onkologer skal også selvstændigt kunne vurdere de nyeste forskningsresultater og implementere relevante behandlinger i Danmark efter højeste internationale standard.