Godkendelse af kompentencer

Du kan få et samlet overblik over din uddannelse, samle dokumenter, få godkendt kompetencer og kurser, samt evaluere dit uddannelsesforløb via Uddannelseslæge.dk

Godkendelse af kompetencer sker ved daglig supervision eller planlagte vejledersamtaler