Målbeskrivelser

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelser for speciallægeuddannelsen i Klinisk Onkologi

 

Du kan  desuden orientere dig i de internationale onkologiske selskabers core curriculas