Opslag om FYO repræsentant i LVS

FYO er medlem af Lægevidenskabelige selskaber (LVS) og har tre medlemmer i LVS-repræsentantskabet. Repræsentantskabet er LVS’ øverste organ og med til at vælge LVS’ bestyrelse. Derudover har vi i FYO […]

Ledige bestyrelsespladser i Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe

På vegne af Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe udbydes nu tre ledige onkologpladser i DGCG’s bestyrelse. Interesserede onkologer (gerne fra Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Sjælland grundet bred geografisk repræsentation) […]