Opslag om FYO repræsentant i LVS

Seneste nyheder

FYO er medlem af Lægevidenskabelige selskaber (LVS) og har tre medlemmer i LVS-repræsentantskabet. Repræsentantskabet er LVS’ øverste organ og med til at vælge LVS’ bestyrelse. Derudover har vi i FYO besluttet, at FYOs LVS repræsentanter er ansvarlige for høringssvar på alle de høringer, som LVS sender ud til selskaberne. Det er et vigtigt arbejde, hvor vi får mulighed for at give yngre onkologers inputs til blandt andet lovforslag og nye bekendtgørelser, der kan have indvirkning på vores arbejde.

Den ene repræsentant er FYOs formand, mens de to andre pladser besættes for 2 år ad gangen af medlemmer af FYO (alle medlemmer af FYO kan stille op, og pladserne er ikke forbeholdt bestyrelsen). Se FYOs repræsentanter her 

I år skal vi have genbesat 1 stilling som repræsentant.

Hvis du er interesseret i at blive FYOs repræsentant i LVS bedes du sende en kort motiveret ansøgning samt CV til os på mail senest 30/6. Derefter vil vi i FYOs bestyrelse vurdere indkomne ansøgninger og melde ud hvem der er valgt til posten.

På vegne af FYOs bestyrelse